Nadia Murad Taha weeps infront United Nation

نادیا مراد طاها زن ایزدی نماینده در سازمان ملل متحد شد

پشت میکروفون سازمان ملل اشکهایش سرازیر میشوند وقتی که وقایع را شریخ میکند. اشکها میتوانند بغضی شکسته از بی عملی سازمان ملل متحد در برابر داعش باشد. او دختری یزدی است از روستای دهک در شمال عراق که با حمله داعش به این روستا صدها زن به اسارت درآمدند و تمامی مردان دهکده توسط گروه تروریستی داعش جلوی چشم مردم دهکده قتل عام شدند. این اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد نیست که انسانها بطور جمعی از طرف تروریست ها قتل عام میشوند.  تاریخ نوین شاهد تروریسم دولتی و غیر دولتی میباشد.

نادیا که مدت سه ماه در اسارت داعش زیر شکنجه تجاوز جنسی گروهی در اتاقی در بسته بود موفق به فرار شد. او خود را به دهکده همسایه رساند و از آنجا به کمپی در یونان رفت. از تریبون زنانی که از اشتوتگارت آلمان در یونان مستقر بودند توانست صدای خود را به جهان برساند او اکنون بعنوان نماینده سازمان ملل در این سازمان نشسته است و خواهان خلع سلاح کردن داعش ومنع فرستادن اسلحه به این گروه وحشت و ترور است . شجاعت، درایت و مقاومت نادیا مراد طاها کم نظیر است. اما داستان او داستان هزاران زن قربانی در این جنگ است. تکلیف آنها چه میشود که اکنون یا اسیر و یا در مقر های پناهندگی در مرزها بسر میبرند؟

برقراری مقرهای پناهندگی در مناطق جنگی برای تاءمین ضروریت اولیه پزشکی و غذائیست تا بتوانند آنها را بجای امن و قابل سکونت انتقال دهند. اما این مقرها به سرزمینهای جدیدی در جهان تبدیل میشوند که ساکنان آن سال بسال پیرتر و نسلهای بعدی زیر همین چادرها متولد و پیرمیشوند. از آفریقا تا خاور میانه این فاجعه به زندگی روزمره تبدیل گشته است.

سازمان ملل با پدیرش نادیا مراد طاها بعنوان نماینده این سازمان برای مردم یزدی کار بجائی کرده است، اما سئوال اینجاست که سازمان ملل بجز رساندن صدای  ضد جنگ اوچه اقدامی علیه پایان جنگ کرده است؟ وظیقه سازمان ملل متحد برقراری صلح و امنیت است.

بر اساس گزارش یورو نیوز در سال  2014 پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اعمال و رفتار گروه تروریستی داعش را “ تجاوز ناعادلانه“ خواند و گفت: “ چنانچه یک تجاوز در جریان باشد برروی متوقف کردن آن تاءکید میکنم. ونمیگویم بمباران یا آغاز جنگ، اما باید آنها را متوقف کرد“ . پیام پاپ اعظم “ متوقف کردن“ بودن و نه پایان جنگ. سازمان ملل بتازگی یعنی چهار سال بعد از شروع جنگ در سوریه ، شمال عراق واسارت گیری زنان توسط  داعش،  دستور قطع کمک های مالی به داعش را داده است. سازمان ملل باید جوابگوی ملل جهان باشد که چرا اینقدر دیر اقدام کرده است؟ موانع او چیست؟

نادیا مراد طاها  امروز بر جائی ایستاده است که تریبون سازمان ملل را در اختیار دارد و نامی ست بین المللی. او از طرف سازمان ملل متحد بعنوان نماینده در این سازمان پذیرفته شد. این حق او و تمامی زنان منطقه است که از سازمان ملل  جوابگوئی بخواهند و بپرسند چرا سازمان ملل با پدیده تروریسم دولتی و غیر دولتی خونسرد و منقعل ناظر بر قضایای هولناک نشسته است؟  حق میلیونها انسانی که جنگ نمیخواهند چیست؟

اگر سازمان ملل درهفت دهه گذشته نتوانسته است جلو جنگ را بگیرد وقت آن رسیده که این عدم توانائی او موشکاقانه بررسی گرد د تا موانع را برای ایجاد یک صلح جهانی ایجاد کند. . صلحی که اولین پایه آن عدم تولید اسلحه های جنگی باید باشد.

Nasrin Parsa

Berlin

www.presse-nasrinparsa.com

 

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert