قدرت تخریبی فحش

قدرت تخریبی فحش

 مدتهاست که همه معنی نشان دادن انگشت وسط را میدانند. هفته گذشته فیلمساز انقلابی و کمونیست یونانی – فرانسوی بنام

 Cota Gavras که در صحنه بین المللی فیلمهای ضد دیکتاتوری و حکومت نظامی بارها مورد تقدیر قرار گرفته ست.

به حمایت از اعتراضات مردم ایران انگشت وسطش رابالای  سن سینما تک در پاریس به حکومت ایران نشان داد.  

زبان با تغییر زمان در عرصه اعتراض هم تغییر کرده و با تابوشکنی همراه ست. بیان تصویری و نوشتاری مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس با کاریکاتور محمد که موج عظیمی از اعتراض مسلمانان جهان را بهمراه داشت و منجر به کشته شدن چندین ژورنالیست و کاریکاتوریست این مجله شد، موج دیگری ازاعتراض و مقابله با تابو شکنی را ثبت کرد.

 پروفسور زبان شناس آلمانی مینویسد: توهین به خدا در جهان غرب بین کاتولیک ها همانقدر سخت و نابخشودنیست که توهین به اعضای موءنث خانواده در آفریقا، آسیا و جهان عرب. در روسیه و جنوب اروپا هم بدترین توهین فحش به زنان خانواده ست. با این بررسی بنظر میرسد که در مناطق نامبرده فحش به اناث خانواده نشانه بی “غیرتی”مردان آنان ست. منبع:

H.M. Gauger, Fäkel, nicht Sexuell

در اینجا میتوان به برخورد شدید کاربرانی از اپوزیسون ایران توجه کرد که بیان فحش ها ی جنسیتی در پرفورمانس ” سبزی پلو با ماهی” را رکیک، ضد اخلاق، تجاوزگرانه و ضد زن  و حتی ضد انقلاب زنانه خواندند. خواننده و مجری این پرفورمانس نه توان تعییر اجتماعی را دارد و نه تفکر انقلابی. او علیه قدرت مذهبی  با تنها سلاحش فحش بپا خاسته ست.

زبان در دنیای نوین در حال تغییر ست. در تحقیقات آماری آلمان، جوانان در اعتراضات سیاسی میگویند و یا مینویسند : ( ما را گائیدن). این شیوهاعتراضی از فرهنگ نو انگلیسی-آمریکائی الهام گرفته و به روزمره سیاسی تبدیل شده ست.

Exzentriker

لخت شدن شاهین نجفی چرا “رسوائی” شد؟ چون اوخودش را از نورم سنتی -مذهبی جامعه جدا کرد. آنقدر باو فشار روحی آوردند که مجبور شد بگوید: کنسرت خصوصی بود یکنفر فیلم را بیرون منتشر کرد! همین باعث عریانی “اخلاقیات  جامعه” شد. او در اروپا لخت شده بود.

زیگموند فروید روانشناس معروف دنیا در مورد فحش معتقد ست که از نکته نظر مردم شناسی باید دید که ما احتیباج به چنین فرهنگی داریم.  این اظهار نظر را پروفسور زبان شناس آلمانی  گاوگل فیکل اینگونه تعریف میکند که انسانها بجای درگیری فیزیکی و نابودی یکدیگر با کلمات مقابل یکدیگر میایستند.  

انتخاب کلمات در همخوانی و پرفورمانس سبزی پلو با ماهی  آدرس را مشخص میکند و آن بیت رهبری علیه تقدس سید علی فرزند پیغمبر از نوادگان پنج تن آل عبا میباشد. بر عکس نفرین که پای خدا و امامانش در میان ست تا انتقام آنها را از ظالم بگیرد. پرفورمانس زبانی تجاوزگرانه داشت و برخاسته از خشم و نفرت بود. زبان هم آزادی ست و هم اسارت

N.P

.