سیاست رسانه ای روسیه در مقابل اعتراضات ایران

تلویزیون آلمانی زبان روسیه بنام آر-تی از زمان خیزش دیماه تا کنون مستفیم اخبار شبکه صدا و سیما را در کانال خود بعنوان خبرهائی از ایران پخش میکند و با مخبر همین تلویزیون بعنوان شاهد جریان مصاحبه میکند. چرا با هزاران معترضین در بیش از 80 شهر ایران مصاحبه نمیکند؟ هدف چیست؟

اعتراضات اخیر ایران بدلیل گرانی 300در صدی و بدون اطلاع قبلی شهروندان بود که میتوان آنرا دنباله اعتراضات خیزش دیماه 1997 دانست که ریشه در گرانی زندگی ،بیکاری ، خصوصی سازی توسط عوامل دولتی تازه به دوران رسیده، چپاول دولت از اموال ملی ، پرداخت ثروت ایران به شبه نظامیان شیعه در عراق و لبنان همه با هم دست بدست هم داد که مردم بخیابان بیایند و اعتراض کنند. در این میان تهران این اعتراضات را عوامل بیگانه و بپای مجاهدین خلق گذاشت. در حالیکه واقعیت ندارد. معترضین نه سازماندهی شده اند و نه مسلح. تازه ترین خبر ها حاکی از کشته شدن صدها نفرتضاهر کننده جوان و بیش از 3000 زخمی دارد بوسیله گلوله و گاز اشک  شده اند.از فیلم های سوسیال مدیا گزارشی در دست است که شاهدان میگویند امنیتی ها را دیدند که بانک ها را آتش میزدند، آنها اینکار را میکنند تا مردم را „آشوبگر“ و یا „عوامل بیگانه“ بخوانند تا بتوانند معترضین را دستگیر و اعدام کنند. بسته شدن اینترنت از طرف دولت برای جلوگیری از خروج چنین اخبارهائی ازایران بود.

اما سیاست و هدف تلویزیون روسی آر-تی این است که چراغ سبز را به ایران بعنوان „دفاع از خود“ میدهد  تا عاملین دستگیری و کشتار را بیگناه جلوه دهد. روسیه همیشه علاقه زیادی برای تسلط بر ایران داشته است تا بتواند از موقعیت جغرافیائی ایران علیه آمریکا و اروپا بنفع خود استفاده کند. این شیوه رسانه ای سیاست متعلق به دوران جنگ است و به فرماندهان جنگ تعلق دارد. بیش از 40 سال است که مردم ایران دیدند که  روسیه و چین حامی آنها نبوده اند و ایران کنونی به پادو و دربان این دو کشور تبدیل شده است و این همان چیزی ست که معترضین در ایران دیگر توان تحمل آنرا ندارند و خواهان تغییر و بهبود زندگی خود هستند. از طرف دیگر این خواسته های آگاهانه معترضین برای قدرت های منطقه نامساعد است. هر چه ملتی بیشتر وابسته باشد بنفع آنهاست بهیمن دلیل انها نیز از موج اعتراضات در ایران ترسیده اند و با سرکوبگران همصدا شده اند.  / نسرین پارسا-برلین

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert